Depositionsavgift

OBS. Despositionsavgift 100 € (alla resmål, ej familjeveckor)

Vid ev. skada på utrustning eller annat på centret så kan man få betala en depositionsavgift à 100 € med bankkort (dock ej alla center) eller kontant. Kostnaden debiteras i sådant fall ditt bankkort. Vid ankomst blockeras 100 € på ditt bankkort. Blockeringen hävs avresedagen, såvida ingen skada inträffat.

*undantag familjeveckor.