Åldersgräns

Åldersgränser

Generell åldersgräns är 18-45 år, men vissa program har dispens upp till 55 år, läs mer här eller i prislistan på hemsidan. UCPA kan på ordinarie program inte ta emot gäster som är under 18 år, vilket beror på ansvarsfrågor och franskt regelverk.