Harmonisering / gruppindelning

Syftet med UCPAs verksamhet är att man ska ha kul tillsammans och utvecklas inom aktiviteten. Första aktivitetsdagen är ambitionen att skapa så jämna grupper som möjligt. Instruktören bedömer om man har den nivå som krävs för den specifika gruppen. Vid gruppindelningen tar man hänsyn till det specifika minimiantalet som krävs för gruppen. Beroende på den exakta nivån hos deltagarna och antal anmälda deltagare kan det dock förekomma viss nivåskillnad inom en grupp. Man eftersträvar dock att gruppen ska vara harmoniserad. Man kan alltså inte garanteras att hamna i samma grupp som sitt resesällskap.