Bra att veta inför bokning

  • Maxantal resenärer / bokning: 4
  • Anges för samtliga resenärer: namn, korrekt födelsedata (8 siffror dvs. år/månad/dag), mejladress, telefonnummer, transport + ev. anslutningsval, aktivitetsval, rumsval, avbeställningsskydd ja eller nej skall anges vid bokning.
  • Bokningsbekräftelse skickas endast till huvudresenär, dvs. den person som bokar resan.
  • Observera: platsen är bekräftad först i sista steget genom 'Tack för din bokning...' 'Preliminär' innebär inte att platsen/platser har bekräftats.