Hemkomst från Frankrike

Beräknade hemkomsttider söndagar:
Helsingborg 14:00
Göteborg 17:00
Stockholm 22:00h