Anslutningsorter / TIDTABELL:

Anslutning från Stockholm (pris t&r) fredagar

TID ORT & PLATS  PRIS
06:15 Stockholm, Cityterminalen 400 kr
14:15 Helsingborg, Hamntorget 0 kr

I november kommer vi veta mer om vilka veckor vi kommer ha andra anslutningar på vägen från Stockholm till Helsingborg.

 

Anslutning från Göteborg (pris t&r) fredagar

TID ORT & PLATS PRIS
11:20 Göteborg, Liseberg södra 170 kr
12:10 Varberg, Statoil nord 160 kr
12:25 Falkenberg, McDonalds E6 140 kr
12:55 Halmstad, Halmstad Arena, entrén - ny påstigningsplats! 130 kr
14:15 Helsingborg, Hamntorget 0 kr

 

Anslutning från Malmö* (pris t&r) fredagar

TID ORT & PLATS PRIS
12:45 Malmö, Slagthuset Carlsgatan* - endast vissa veckor: 110 kr
13:15 Lund, Järnvägsstationen* 110 kr
14:15 Helsingborg, Hamntorget 0 kr

 

* Anslutning Malmö/ Lund endast veckorna: 1,8 & 16 (gäller för vintern 2019).
Övriga veckor gäller anslutning från Helsingborg.
Påstigning Järnvägsstationen Lund sker vid huvudentréen vid godsmagasinet.
Påstigning Halmstad sker vid Halmstad Arena, entrén.