Åker barn och vuxna i samma grupp?

Nej, barn och vuxna åker inte i samma grupp. Men både inom barngrupperna och vuxengrupperna finns det flera olika nivåer.