Åldersgräns

Åldersgränser

Generell åldersgräns är 18-45 år, men vissa program har dispens upp till 55 år, läs mer här eller i prislistan på hemsidan. UCPA kan på ordinarie program inte ta emot gäster som är under 18 år, vilket beror på ansvarsfrågor och franskt regelverk. På våra familjeresor finns ingen övre åldersgräns, men man ska vara fyllda 8 år vid avresa.