Aktiviteter utan center ( 'äventyr')

Vissa program innebär att man är ute på tur. Man övernattar alltså då inte på ett UCPA-center, utan login är förlagd på tex. camping, i enkel bergsstuga eller under bar himmel. Mycket enkel logi.